Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.
03.01.2017 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów
i usług VAT w Powiecie Lęborskim i jego jednostkach
organizacyjnych
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Lęborku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia III Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia IV Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności w 2017 roku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia V Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia VI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku
22.12.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie ogłoszenia VII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zagadnienia publicznego w zakresie ochrony i promocji
zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z
2016 r. 1638) w 2017 roku
22.12.2016 więcej