Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 118/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2016 roku
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok.
01.06.2016 więcej