Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXIX/179/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Lęborski
porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Bytowskiemu zadania
z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/178/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025
aktualizacja
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/177/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji z
budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/176/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/175/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/174/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2017-2025
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIX/173/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
W sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lęborskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2021-2025"
23.12.2016 więcej
Uchwała nr XXVIII/172/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności pilnej
budowy drogi ekspresowej S6
08.12.2016 więcej
Uchwała nr XXVIII/171/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem
Lęborskim a Powiatem Giżyckim
08.12.2016 więcej
Uchwała nr XXVIII/170/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Lęborskiego na lata 2016-2019"
08.12.2016 więcej