Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – ZATRUDNIENIE OPIEKUNA PEDAGOGICZNO-METODYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT LĘBORSKI
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020
30.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – KURSY KOMPUTEROWE ECDL
Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie
kursów komputerowych ECDL dla 7 uczestników w ramach projektu
„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu
lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś
Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna
integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno –
zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020).
23.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – KURS PRAWA JAZDY KAT. C ORAZ KAWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu prawa jazdy
kategorii C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 1
uczestnika projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa
mieszkańców powiatu lęborskiego”współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020).
23.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – BADANIA LEKARZA MEDYCYNY PRACY
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badań lekarskich
z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym zaświadczeniem
lekarskim w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców
powiatu lęborskiego”, w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
20.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – KURS SPAWANIA METODĄ TIG (141)
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu spawania
metodą TIG (141) dla 3 uczestników projektu „Aktywizacja
społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).
13.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA PRACY W WYMIARZE 320 GODZIN
dla 40 uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa
mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
07.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – KURS KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu
kwalifikowanego pracownika ochrony dla 1 uczestnika projektu
„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu
lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020).
07.12.2016 więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI – DORADZTWO ZAWODOWE
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 40 uczestników projektu „Aktywizacja zawodowa
mieszkańców powiatu lęborskiego”, w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 5
„Zatrudnienie”; Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy”; Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy”, Regionalny Program
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).
28.11.2016 więcej