Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 240/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.
03.01.2017 więcej
UCHWAŁA NR 239/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Lęborku
22.12.2016 więcej
UCHWAŁA NR 238/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów
i usług VAT w Powiecie Lęborskim i jego jednostkach
organizacyjnych
22.12.2016 więcej
UCHWAŁA NR 237/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.
22.12.2016 więcej
UCHWAŁA NR 236/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia X Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzicom i osobom w trudnej sytuacji Życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku
22.12.2016 więcej
UCHWAŁA NR 235/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia IX Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w 2017 roku
22.12.2016 więcej
UCHWAŁA NR 234/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia VIII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w 2017 roku
22.12.2016 więcej
UCHWAŁA NR 233/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia VII Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zagadnienia publicznego w zakresie ochrony i promocji
zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z
2016 r. 1638) w 2017 roku
22.12.2016 więcej
UCHWAŁA NR 232/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia VI Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku
22.12.2016 więcej
UCHWAŁA NR 231/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia V Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku
22.12.2016 więcej