Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr PO.272.2.10.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 16 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (112 godzin), w
ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś
Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna
integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno –
zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020).
03.10.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.09.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 10 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (grupa
czwarta, 70 godzin), w ramach projektu „Aktywizacja społeczno
– zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”
31.08.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.08.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 17 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (grupa trzecia,
119 godzin)
31.08.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.07.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 16 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (grupa druga, 112
godzin)
31.08.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.06.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 16 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (grupa pierwsza,
112 godzin)
31.08.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.04.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla grupy 19 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (133 godzin) –
grupa trzecia
29.07.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.03.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla grupy 20 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (140 godzin) –
grupa druga
29.07.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.02.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla grupy 20 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (140 godzin) –
grupa pierwsza
29.07.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RP.272.2.1.2016
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na
przebudowie schodów zewnętrznych - głównych wejściowych oraz
schodów do sali nr 13 z tyłu budynku Starostwa Powiatowego w
Lęborku.
25.07.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.01.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
– 3 części w ramach projektu Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06.
Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie
06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).
22.06.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się