Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE nr PO.272.2.10.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 16 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (112 godzin), w
ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś
Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna
integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno –
zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020).
03.10.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.09.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 10 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (grupa
czwarta, 70 godzin), w ramach projektu „Aktywizacja społeczno
– zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”
31.08.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.08.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 17 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (grupa trzecia,
119 godzin)
31.08.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.07.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 16 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (grupa druga, 112
godzin)
31.08.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.06.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla 16 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (grupa pierwsza,
112 godzin)
31.08.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.04.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla grupy 19 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (133 godzin) –
grupa trzecia
29.07.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.03.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla grupy 20 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (140 godzin) –
grupa druga
29.07.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.02.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
dla grupy 20 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (140 godzin) –
grupa pierwsza
29.07.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RP.272.2.1.2016
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na
przebudowie schodów zewnętrznych - głównych wejściowych oraz
schodów do sali nr 13 z tyłu budynku Starostwa Powiatowego w
Lęborku.
25.07.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.01.2016
Przedmiot zamówienia obejmuje Zatrudnienie doradcy zawodowego
– 3 części w ramach projektu Aktywizacja społeczno –
zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06.
Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie
06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).
22.06.2016 więcej
12