Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 52/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zasad przetwarzania danych osobowych w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 51/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia skróconego czasu pracy pracowników
Starostwa Powiatowego w Lęborku w dniu 23 oraz 30 grudnia 2016
r.
09.12.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 50/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 49/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
10.11.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 48/2016 z dnia 12 października 2016 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
12.10.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 47/2016 z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Starosty Lęborskiego z
dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
06.10.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 46/2016 z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2015 Starosty Lęborskiego z
dnia 23.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy
załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
06.10.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 45/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
28.09.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 44/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 04/2015 Starosty Lęborskiego z
dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania Administratora
Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku
28.09.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 43/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2015 Starosty Lęborskiego z
dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy
Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Lęborku
28.09.2016 więcej