Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 52/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zasad przetwarzania danych osobowych w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 51/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia skróconego czasu pracy pracowników
Starostwa Powiatowego w Lęborku w dniu 23 oraz 30 grudnia 2016
r.
09.12.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 50/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 49/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
10.11.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 48/2016 z dnia 12 października 2016 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
12.10.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 47/2016 z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Starosty Lęborskiego z
dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
06.10.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 46/2016 z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2015 Starosty Lęborskiego z
dnia 23.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy
załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
06.10.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 45/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
28.09.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 44/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 04/2015 Starosty Lęborskiego z
dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania Administratora
Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku
28.09.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 43/2016 z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2015 Starosty Lęborskiego z
dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy
Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Lęborku
28.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się