Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego - ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork z dnia 24 listopada 2017r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze
darowizny
24.11.2017 więcej
Starosta Lęborski z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork ogłasza III ustny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 10 (dziesięciu) lat
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w
dyspozycji Starosty Lęborskiego, stanowiącej lokal użytkowy nr
5 zlokalizowany w budynku przy ul. Weterynaryjnej 1 w Lęborku,
o powierzchni użytkowej 113,10m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi o powierzchni 92,29m2 zlokalizowanymi w piwnicy
budynku oraz udziałem w wysokości 455/1000 w częściach
wspólnych budynku oraz w gruncie stanowiącym działkę nr 20/2
o powierzchni 0.1584ha położoną w obrębie 13 miasta Lęborka,
dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00029641/7.
13.10.2017 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej
Przeznacza się do oddania w trybie bezprzetargowym, w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niżej opisaną
nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa, na rzecz Słowińskiego
Parku Narodowego z siedzibą w Smołdzinie
22.09.2017 więcej
Starosta Lęborski z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 10 (dziesięciu) lat
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w
dyspozycji Starosty Lęborskiego, stanowiącej lokal użytkowy nr
5 zlokalizowany w budynku przy ul. Weterynaryjnej 1 w Lęborku,
o powierzchni użytkowej 113,10m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi o powierzchni 92,29m2 zlokalizowanymi w piwnicy
budynku oraz udziałem w wysokości 455/1000 w częściach
wspólnych budynku oraz w gruncie stanowiącym działkę nr 20/2
o powierzchni 0.1584ha położoną w obrębie 13 miasta Lęborka,
dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00029641/7.
21.08.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość
położoną w obr. Nowa Wieś Lęborska
07.07.2017 więcej
06.07.2017 więcej
Starosta Lęborski z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 10 (dziesięciu) lat
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w
dyspozycji Starosty Lęborskiego, stanowiącej lokal użytkowy nr
5 zlokalizowany w budynku przy ul. Weterynaryjnej 1 w Lęborku
30.06.2017 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 19 maja 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na okres trzech lat
19.05.2017 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 19 maja 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu
19.05.2017 więcej
12