Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego - ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork z dnia 24 listopada 2017r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze
darowizny
24.11.2017 więcej
Starosta Lęborski z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork ogłasza III ustny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 10 (dziesięciu) lat
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w
dyspozycji Starosty Lęborskiego, stanowiącej lokal użytkowy nr
5 zlokalizowany w budynku przy ul. Weterynaryjnej 1 w Lęborku,
o powierzchni użytkowej 113,10m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi o powierzchni 92,29m2 zlokalizowanymi w piwnicy
budynku oraz udziałem w wysokości 455/1000 w częściach
wspólnych budynku oraz w gruncie stanowiącym działkę nr 20/2
o powierzchni 0.1584ha położoną w obrębie 13 miasta Lęborka,
dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00029641/7.
13.10.2017 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej
Przeznacza się do oddania w trybie bezprzetargowym, w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niżej opisaną
nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa, na rzecz Słowińskiego
Parku Narodowego z siedzibą w Smołdzinie
22.09.2017 więcej
Starosta Lęborski z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 10 (dziesięciu) lat
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w
dyspozycji Starosty Lęborskiego, stanowiącej lokal użytkowy nr
5 zlokalizowany w budynku przy ul. Weterynaryjnej 1 w Lęborku,
o powierzchni użytkowej 113,10m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi o powierzchni 92,29m2 zlokalizowanymi w piwnicy
budynku oraz udziałem w wysokości 455/1000 w częściach
wspólnych budynku oraz w gruncie stanowiącym działkę nr 20/2
o powierzchni 0.1584ha położoną w obrębie 13 miasta Lęborka,
dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00029641/7.
21.08.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość
położoną w obr. Nowa Wieś Lęborska
07.07.2017 więcej
06.07.2017 więcej
Starosta Lęborski z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 10 (dziesięciu) lat
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w
dyspozycji Starosty Lęborskiego, stanowiącej lokal użytkowy nr
5 zlokalizowany w budynku przy ul. Weterynaryjnej 1 w Lęborku
30.06.2017 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 19 maja 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na okres trzech lat
19.05.2017 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 19 maja 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu
19.05.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się