Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do SOSW - OTWARTE UMYSŁY
PO.272.1.35.2017 Ogłoszenie nr 622822-N-2017
27.11.2017 więcej
Dostawa - sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz infomatu do Starostwa Powiatowego w Lęborku.
Ogłoszenie nr 621609-N-2017 z dnia 2017-11-24 r. /
AI.272.1.34.2017
24.11.2017 więcej
Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”
PO.272.1.33.2017 Ogłoszenie nr 619685-N-2017
21.11.2017 więcej
Dostawa materiałów dydaktycznych i biurowych „OTWARTE UMYSŁY
PO.272.1.28.2017 Ogłoszenie nr 615531-N-2017
15.11.2017 więcej
Dostawa wyposażenia multimedialnego w ramach projektu „Zawodowcy na topie
PO.272.1.31.2017 Ogłoszenie nr 614512-N-2017 z dnia
13.11.2017 r.
13.11.2017 więcej
09.11.2017 więcej
Dostawa materiałów biurowych (dydaktycznych)
PO.272.1.27.2017 Ogłoszenie nr 611900-N-2017
08.11.2017 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się