Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do SOSW - OTWARTE UMYSŁY
PO.272.1.35.2017 Ogłoszenie nr 622822-N-2017
27.11.2017 więcej
Dostawa - sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz infomatu do Starostwa Powiatowego w Lęborku.
Ogłoszenie nr 621609-N-2017 z dnia 2017-11-24 r. /
AI.272.1.34.2017
24.11.2017 więcej
Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”
PO.272.1.33.2017 Ogłoszenie nr 619685-N-2017
21.11.2017 więcej
Dostawa materiałów dydaktycznych i biurowych „OTWARTE UMYSŁY
PO.272.1.28.2017 Ogłoszenie nr 615531-N-2017
15.11.2017 więcej
Dostawa wyposażenia multimedialnego w ramach projektu „Zawodowcy na topie
PO.272.1.31.2017 Ogłoszenie nr 614512-N-2017 z dnia
13.11.2017 r.
13.11.2017 więcej
09.11.2017 więcej
Dostawa materiałów biurowych (dydaktycznych)
PO.272.1.27.2017 Ogłoszenie nr 611900-N-2017
08.11.2017 więcej
12345