Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 55/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2009 Starosty Lęborskiego z
dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Lęborku
14.12.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 54/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
08.12.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 53/2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia "Planu reagowania w sytuacjach
szczególnych zagrożeń dla Urzędu Starostwa powiatowego w
Lęborku".
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 52/2017 z dnia 04 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 51/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
04.12.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 50/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
29.11.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 49/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 48/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 47/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
13.11.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 46/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
13.11.2017 więcej