Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 55/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2009 Starosty Lęborskiego z
dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Lęborku
14.12.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 54/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
08.12.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 53/2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia "Planu reagowania w sytuacjach
szczególnych zagrożeń dla Urzędu Starostwa powiatowego w
Lęborku".
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 52/2017 z dnia 04 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 51/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
04.12.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 50/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
29.11.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 49/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 48/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 47/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
13.11.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 46/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
13.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się