Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 22.08.2018 r.
podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacji
pozarządowej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na
realizację zadania publicznego w 2018 r.
23.08.2018 więcej
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji organizacji pozarządowej
Klub Sportowy „Anioły Garczegorze”
13.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji organizacji pozarządowej
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Lęborku
13.04.2018 więcej
13.04.2018 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 28.03.2018 r.
podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacji
pozarządowej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na
realizację zadań publicznego w 2018 r.
29.03.2018 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 29.03.2018 r.
podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacji pozarządowej
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację
zadań publicznego w 2018 r.
29.03.2018 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 28.03.2018 r.
uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Pokonaj
cukrzycę albo z nią żyj”.
29.03.2018 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 28.03.2018 r.
uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.:
„Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla drużyn miast i gmin
Powiatu Lęborskiego”.
29.03.2018 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 28.03.2018 r.
uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.: „VI Letni
Turniej Piłkarski”.
29.03.2018 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 21.03.2018 r.
uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Nie rób
scen - Szanuj”.
21.03.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się