Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała nr 9/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia rowerowego BAŁTYK w Łebie z dnia 04.12.2018
w sprawie rozwiązania, przeznaczenia majątku i powołania
likwidatora Stowarzyszenia rowerowego "BAŁTYK"
12.12.2018 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, do pracy w
komisji konkursowej w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu
Ofert na realizację zadania publicznego w 2019 rok i w 2020 roku
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) dla
mieszkańców powiatu lęborskiego
05.12.2018 więcej
Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji w 2019 r. zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie powiatu lęborskiego
15.11.2018 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 r. zadań publicznych
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego
25.10.2018 więcej
Ogłoszenie Regaty żeglarsko – wioślarskie „O Puchar Jeziora Lubowidz”
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 08.08.2018 r.
uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Regaty
żeglarsko – wioślarskie o Puchar Jeziora Lubowidz”.
09.08.2018 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 25.07.2018 r.
podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacji pozarządowej
w trybie 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450) na realizację
zadania publicznego w 2018 r.
26.07.2018 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 04.07.2018 r.
uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Komiks o
tematyce hospicyjnej”.
05.07.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się