Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Dostawa mebli do ZSMI w Lęborku - Zawodowcy na topie
PO.272.1.7.2018 518438-N-2018 z dnia 2018-03-08
08.03.2018 więcej
Dostawa – infokiosk z oprogramowaniem do Starostwa Powiatowego w Lęborku.
AI.272.1.5.2018 / Ogłoszenie nr 521449-N-2018 z dnia 2018-02-22
r.
22.02.2018 więcej
Dostawa wyposażenia multimedialnego w ramach projektu „Zawodowcy na topie"
PO.272.1.4.2018 / Ogłoszenie nr 514391-N-2018 z dnia 2018-02-07
r.
07.02.2018 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Domu
Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku z podziałem na zadania
Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia
512768-N-2018 data zamieszczenia 01.02.2018
01.02.2018 więcej
31.01.2018 więcej
25.01.2018 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - budynki szkół zawodowych
RI.272.1.1.2018 Ogłoszenie nr 510039-N-2018
25.01.2018 więcej
Roczny plan zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego na rok 2018
Roczny plan zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego na
rok 2018
17.01.2018 więcej
Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku - Informacja o planie zamówień publicznych na rok 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień dla DPS Nr 2 w Lęborku
12.01.2018 więcej
12