Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 08 listopada 2019 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie
Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres
trzech lat
08.11.2019 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 38 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)ogłasza
przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości
stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
25.10.2019 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie Powiatu
Lęborskiego
18.10.2019 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork z dnia 27 września 2019 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze
darowizny na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska
27.09.2019 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 27 września 2019 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na okres pięciu lat
27.09.2019 więcej
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
odwołuje przetarg ustny nieograniczony dotyczący oddania w
dzierżawę na okres pięciu lat nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Lęborskiego, położonej w obrębie 5 miasta
Lęborka, oznaczonej jako działki nr 63/8 i 63/9 o łącznej
powierzchni 3.4955ha, wyznaczony na dzień 20.09.2019 roku na
godz. 11:00.
20.09.2019 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu
30.08.2019 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
16.08.2019 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
16.08.2019 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 5 lipca 2019 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego rzeznaczonych do oddania w
dzierżawę na okres pięciu lat
05.07.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się