2020-02-14

Oświadczenia majątkowe za 2019 r.

Oświadczenia majątkowe za 2019 r.

Załączniki

  m.frankowska.pdf 620,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.frankowska.pdf 625,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.frankowska.pdf 617,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  b.lis-zielinska.pdf 611,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  n.fakowicz-klemp.pdf 639,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  j.dalkowska.pdf 640,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  j.dalkowska.pdf 666,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.sysik.pdf 791,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  fakowicz-klemp_korekta.pdf 673,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  fakowicz-klemp_korekta.pdf 679,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  polaszek.pdf 620,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  polaszek_korekta.pdf 782,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  a.obolewski.pdf 633,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  a.nowak.pdf 816,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  a.sadlo.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  a.szumanska.pdf 721,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  a.wenta.pdf 679,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  a.zielke.pdf 679,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  b.fijalkowska.pdf 608 KB (pdf) szczegóły pobierz
  b.lis-zielinska.pdf 626,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  b.polaszek.pdf 766,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d.baranowski.pdf 636,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d.rybak.pdf 635,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  e.glombiewski.pdf 630,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  d.wasilewska.pdf 634,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  g.popin.pdf 914,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  h.janczak.pdf 754,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  h.zielonka.pdf 588,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  j.dalkowska.pdf 694,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  i.stencel.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  j.gostkowska.pdf 993,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  j.lawniczak.pdf 653,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  j.perlak.pdf 640,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  k.krol.pdf 709,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  j.wilkiel.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  k.lipkowska.pdf 654,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  k.ostapko.pdf 666,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  k.ramczyk.pdf 885,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  k.wach.pdf 1023,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.dominiecka.pdf 725,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.frankowska.pdf 683,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.klassa.pdf 673,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.knauber.pdf 586,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  n.fakowicz-klemp.pdf 643,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  p.wojdak.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  r.wenta.pdf 633,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.peplowska.pdf 603,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.szczepanska.pdf 617,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.tutak.pdf 619,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  v.kurkiewicz-zajaczkowska.pdf 628,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  w.krefft.pdf 662,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  w.siedlik.pdf 660,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  z.kaczykowski.pdf 585,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  w.krużycki.pdf 504,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.borek.pdf 592,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  p.bianga.pdf 741,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  a.nowak.pdf 508,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  r.wenta.pdf 411,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  k.pruszak.pdf 449,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.barański.pdf 562,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.kuriata.pdf 442,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  w.walkusz.pdf 740,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  e.godderis.pdf 390,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  p.pobłocki.pdf 738,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  j.perłak.pdf 394,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  j.pruski.pdf 394,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  a.zajączkowska.pdf 710,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.rabka.pdf 377,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  h.namyślak.pdf 759,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  m.tandek.pdf 742,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  e.głombiewski.pdf 417,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  z.chojnacki 23.05.20.pdf 398,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  a.zajączkowska_25.05.19.pdf 370,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  b.fijalkowska.pdf 622,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  a.pietruszynska.pdf 588,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.szczepanska.pdf 636,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.szczepanska.pdf 940,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  b.polaszek.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  r.karwat.pdf 1023,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  r.karwat_2.pdf 897,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  r.karwat_3.pdf 879,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się