Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork z dnia 13 listopada 2020 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze
darowizny na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska
13.11.2020 więcej
Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
Gmina: Nowa Wieś Lęborska, obręb Nowa Wieś Lęborska
28.08.2020 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na okres powyżej trzech lat
03.07.2020 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 19 czerwca 2020 roku ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na
okres 10 lat
19.06.2020 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do zbycia w drodze
darowizny na rzecz Gminy Miasto Lębork
29.05.2020 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w
dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości gruntowej,
stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego, położonej w Łebie
przy ulicy Jachtowej, stanowiącej działkę nr 365/86 o
powierzchni 0.7496ha, zapisaną w księdze wieczystej nr
SL1L/00043336/0, z przeznaczeniem na działalność turystyczną,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
22.05.2020 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie Powiatu
Lęborskiego
17.04.2020 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę
na okres trzech lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie
Powiatu Lęborskiego, położonej w Łebie przy ulicy Jachtowej,
stanowiącej działkę nr 365/86 o powierzchni 0.7496ha,
zapisaną w księdze wieczystej nr SL1L/00043336/0, z
przeznaczeniem na działalność turystyczną, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
20.03.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się