Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA Nr 5/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lęborku
z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zarządzenia
wydrukowania kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu
Lęborskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
14.06.2016 więcej
UCHWAŁA Nr 4/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lęborku
z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zarządzenia
wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych w wyborach do Rady Powiatu Lęborskiego zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 roku
14.06.2016 więcej
Uchwała Nr 2 PKW
z dnia 26 września 2014 r.
14.06.2016 więcej
Uchwała Nr 1 PKW
z dnia 26 września 2014
14.06.2016 więcej