Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie nr 46/2019 komisarza Wyborczego w Słupsku I
w sprawie obsadzenia mandatu radnego z dnia 3 kwietnia 2019
04.04.2019 więcej
WYBORY DO RADY POWIATU - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
z dnia 22 października 2018 r.
24.10.2018 więcej
KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LĘBORKU
z dnia 19 października 2018 roku
19.10.2018 więcej
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Lęborku
z dnia 1 października 2018 r o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych
04.10.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarzy Wyborczych w Słupsku I
z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list
kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu
28.09.2018 więcej
18.09.2018 więcej
Uchwała nr 2 PKW w Lęborku
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki i
operatora wprowadzania danych Powiatowej Komisji Wyborczej w
Lęborku
13.09.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się