Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Nowe wzory wniosków w Wydziale Budownictwa
Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku informuje,
że od dnia 17 grudnia 2016r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r.,
obowiązywać będą nowe wzory:
09.12.2016 więcej
Wniosek o pozwolenie na budowę
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ - załącznik do rozporządzenia
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7
sierpnia 2013 r (poz. 1013)
26.04.2016 więcej
WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ
WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ
26.04.2016 więcej
zgłoszenie niewymagające pozwolenia na budowę
zgłoszenie o przystąpieniu do realizacji budowy (robót
budowlanych, rozbiórki) nie wymagających uzyskania pozwolenia
na budowę
26.04.2016 więcej
ZGŁOSZENIE - zmiana sposobu użytkowania
o przystąpieniu do realizacji budowy nie wymagających uzyskania
pozwolenia na budowę
26.04.2016 więcej
OPŁATA SKARBOWA
OPŁATA SKARBOWA
26.04.2016 więcej
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
26.04.2016 więcej
wniosek do zaświadczenia- dodatek mieszkaniowy
wniosek do zaświadczenia- dodatek mieszkaniowy
26.04.2016 więcej
wniosek do zaświadczenia o oddanie budynku do użytku
wniosek do zaświadczenia o oddanie budynku do użytku
26.04.2016 więcej
wniosek do zaświadczenia - samodzielność lokalu
wniosek do zaświadczenia - samodzielność lokalu
26.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się