Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Nowe wzory wniosków w Wydziale Budownictwa
Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku informuje,
że od dnia 17 grudnia 2016r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r.,
obowiązywać będą nowe wzory:
09.12.2016 więcej
Wniosek o pozwolenie na budowę
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ - załącznik do rozporządzenia
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7
sierpnia 2013 r (poz. 1013)
26.04.2016 więcej
WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ
WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ
26.04.2016 więcej
zgłoszenie niewymagające pozwolenia na budowę
zgłoszenie o przystąpieniu do realizacji budowy (robót
budowlanych, rozbiórki) nie wymagających uzyskania pozwolenia
na budowę
26.04.2016 więcej
ZGŁOSZENIE - zmiana sposobu użytkowania
o przystąpieniu do realizacji budowy nie wymagających uzyskania
pozwolenia na budowę
26.04.2016 więcej
OPŁATA SKARBOWA
OPŁATA SKARBOWA
26.04.2016 więcej
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
26.04.2016 więcej
wniosek do zaświadczenia- dodatek mieszkaniowy
wniosek do zaświadczenia- dodatek mieszkaniowy
26.04.2016 więcej
wniosek do zaświadczenia o oddanie budynku do użytku
wniosek do zaświadczenia o oddanie budynku do użytku
26.04.2016 więcej
wniosek do zaświadczenia - samodzielność lokalu
wniosek do zaświadczenia - samodzielność lokalu
26.04.2016 więcej
12