2021-04-20

druki do pobrania

Przyjmowanie Interesantów:
poniedziałek 7:30-16:00
środa 7:30-15:30
piątek 7:30-15:00
wtorek i czwartek - wydział nie obsługuje Interesantów

Naczelnik Wydziału: Wiesław Krefft - pokój 210 - 59 86 32 858

Inspektor Krystyna Gorloff- pokój 209 - tel. 59 86 32 829

Inspektor Agata Bergmann- pokój 208 - tel. 59 86 32 828

Inspektor Kazimierz Ostapko - pokój 206 - tel. 59 86 32 839

Podinspektor Dominika Wysocka - pokój 206 - tel. 59 86 32 827

Podinspektor Barbara Labudda-Dampc - pokój 204 - tel. 58 84 80 866

Inspektor Iwona Mielewczyk - pokój 204 - tel. 59 84 80 866

Załączniki

  informacja_uzupelniajaca B-4.pdf 28,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  druk wniosku do za...kali 2017.pdf 93,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  niezbednosc_wejscia PB-14.pdf 422,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przeniesienie pozwolenia pb-9.pdf 285 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przeniesienie zgło...nia pb-11.pdf 283,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_o_dysp...untem B-3.pdf 48,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek do zaświad...szkaniowy.pdf 25,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek do zaświad...o użytku.pdf 73,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgloszenie-budowy-l...nych-pb-2.pdf 257,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_o_pozwoleni...e_pb-3pdf.pdf 353,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgłoszenie budowy ...nnego B-2.pdf 55,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgłoszenie rozbiórki pb-4.pdf 289,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgłoszenie zmiana ...nia pb-18.pdf 281,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek pozwolenie ...rkę B-1.pdf 118,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się