Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
W N I O S E K
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego
28.06.2017 więcej
Zgłoszenie, rejestracja, dokonanie wpisu i likwidacja szkoły i placówki niepublicznej
W sprawie uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych (o wykreśleniu z ewidencji) lub
zaświadczenia o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.
27.04.2016 więcej
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych
Uchwała Rady Powiatu do pobrania: Uchwała nr XIV/86/2015 Rady
Powiatu Lęborskiego z dnia 04 listopada 2015 roku
27.04.2016 więcej
12