Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wydawanie wypisów i wyrysów, kopii map
Procedura składania wniosków dot. uzyskania wypisów, wyrysów
i kopii map oraz innych materiałów Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego
30.10.2017 więcej
Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych za 2017 r.
Informacja dla osób składających wniosek o udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
użytkowania/współużytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej wraz z oświadczeniem
10.02.2017 więcej
WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW
WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW
27.04.2016 więcej
WNIOSEK O UJAWNIENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY
WNIOSEK O UJAWNIENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY
27.04.2016 więcej
ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (osobowych)
ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
(osobowych)
27.04.2016 więcej
12