Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu
Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie i zawiadomienie o
nabyciu/zbyciu pojazdu
30.01.2020 więcej
Wnioski dotyczące OSK
Wnioski dotyczące OSK
22.01.2018 więcej
Zrzeczenie się zezwolenia na wyk. zaw. przewoź. drog
Zrzeczenie się zezwolenia na wyk. zaw. przewoź. drog
28.07.2016 więcej
Zmiana wykazu pojazdów do zaświadczenia
Zmiana wykazu pojazdów do zaświadczenia
28.07.2016 więcej
Zmiana wykazu pojazdów do licencji
Zmiana wykazu pojazdów do licencji
28.07.2016 więcej
Zawiadomienie o zawieszeniu transportu
Zawiadomienie o zawieszeniu transportu
28.07.2016 więcej
Wniosek o wyd. zaświadczenia o liczbie zgłoszonych pojazdów do zezwolenia
Wniosek o wyd. zaświadczenia o liczbie zgłoszonych pojazdów do
zezwolenia
28.07.2016 więcej
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego
28.07.2016 więcej
Wniosek o udz. licencji na sam. osob. lub tzw busy
Wniosek o udz. licencji na sam. osob. lub tzw busy
28.07.2016 więcej
Wniosek o dodatkowe wypisy z zezwolenia
Wniosek o dodatkowe wypisy z zezwolenia
28.07.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się