Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Stanowisko ds. BHP
Marzena Engel ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59 8480 868
I piętro pok. nr 107
06.09.2016 więcej
Referat Administracyjno-Informatyczny
Krzysztof Król sekretarz ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel.
59 8632 804 parter pok. nr 6
01.09.2016 więcej
Referat Realizacji Inwestycji
Łukasz Łudziński ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel.
59 8632853 II piętro pok. nr 215
15.03.2016 więcej
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Ewa Markowicz ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59
8632855 II piętro pok. nr 229
15.03.2016 więcej
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Waldemar Tober ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59
8632860 II piętro pok. nr 202
15.03.2016 więcej
Zespół Radców Prawnych
mec. Aleksandra Łyczak mec. Bożena Bodnar ul. Czołgistów
5 84-300 Lębork tel. 59 8480863 parter pok. nr 102
15.03.2016 więcej
Wydział Geodezji
Adam Zielke - Geodeta Powiatowy - Naczelnik ul. Czołgistów
5 84-300 Lębork tel. 59 8632834 I piętro pokój 118 tel. 59
8632 843 - Referat Gospodarki Nieruchomościami II piętro
pokój 220, 221 tel 59 8632 841 - referat Ewidencji Gruntów i
Budynków I piętro pokój 120 tel. 59 8632 840 - Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej I piętro
pokój 126 tel. 59 8632 835, 59 8623 956, 59 8621 873, fax 59
8621 873 - Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej I
piętro pokój 126 tel. 59 8632 854, 59 8623 956, 59 8621 873,
fax 59 8621 873
15.03.2016 więcej
Stanowisko ds. kontroli
Ewa Markowicz ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59
8632855 II piętro pok. nr 229
15.03.2016 więcej
Referat Programów Pomocowych
Katarzyna Dampc - kierownik ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork
tel. 59 8632851 programy@starostwolebork.pl II piętro pok.
nr 217
15.03.2016 więcej
Biuro Rady Powiatu
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59 8632830 parter
pok. nr 11
15.03.2016 więcej
12