Lista artykułów

Nazwa artykułu
15.02.2017 Ruch Kontroli Wyborów - Ruchu Kontroli Władzy
petycja dotyczy nagrywania video posiedzeń, udostępniania
nagrań i wprowadzania elektronicznego systemu głosowania
15.02.2017 więcej
09.12.2015 pacjęci oddziału psychiatrycznego
petycja dotyczy umiejscowienia oddziału psychiatrycznego w
szpitalu
05.05.2016 więcej
17.11.2015 Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
petycja dotyczy żądania wszczęcia kontroli w zakresie
prawidłowości wykonywania badań technicznych
05.05.2016 więcej
14.09.2015 Akadenia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
petycja dotycząca wsparcia przedsiębiorczości wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
05.05.2016 więcej