Lista artykułów

Nazwa artykułu
13.08.2018
petycja dotyczy dokonania analizy stanu faktycznego w przedmiocie
ewentualnych potrzeb zapewnienia systemów klimatyzacji w ramach
wytypowanych Oddziałów (w szczególności na których
hospitalizowane są osoby Starsze, Kobiety Ciężarne, Dzieci
etc).
13.08.2018 więcej
15.02.2017 Ruch Kontroli Wyborów - Ruchu Kontroli Władzy
petycja dotyczy nagrywania video posiedzeń, udostępniania
nagrań i wprowadzania elektronicznego systemu głosowania
15.02.2017 więcej
09.12.2015 pacjęci oddziału psychiatrycznego
petycja dotyczy umiejscowienia oddziału psychiatrycznego w
szpitalu
05.05.2016 więcej
17.11.2015 Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
petycja dotyczy żądania wszczęcia kontroli w zakresie
prawidłowości wykonywania badań technicznych
05.05.2016 więcej
14.09.2015 Akadenia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
petycja dotycząca wsparcia przedsiębiorczości wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
05.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się