Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
23.09.2020r.
Petycja w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Lęborskiego
na sprzedaż nieruchomości przy ul. Okrzei w Lęborku
oraz podjęcie czynności w celu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami. Petycja w sprawie rozważenia zmiany decyzji
dot. przeprowadzenia przetargu dla sprzedaży działek przy
siedzibie dawnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul.
Okrzei.
02.10.2020 więcej
23.09.2020r.
Petycja w sprawie rozważenia zmiany decyzji dot. przeprowadzenia
przetargu dla sprzedaży działek przy siedzibie dawnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei
30.09.2020 więcej
23.09.2020r.
Petycja w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Lęborskiego na
sprzedaż nieruchomości przy ul. Okrzei w Lęborku oraz
podjęcie czynności w celu przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami
30.09.2020 więcej
15.10.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Petycja w sprawie dokonania analizy wdrożenia w urzędzie
procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
interesantów dot. płatności bezgotówkowych.
16.10.2019 więcej
18.09.2019 Jacek Karcz
w sprawie wprowadzenia i współfinansowania mundurków szkolnych
dla uczniów szkół powiatu lęborskiego.
18.09.2019 więcej
31.07.2019 CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
06.08.2019 więcej
21.03.2019 Jacek Karcz
petycja dot. edycji bonów na zakup książek
25.03.2019 więcej
13.08.2018
petycja dotyczy dokonania analizy stanu faktycznego w przedmiocie
ewentualnych potrzeb zapewnienia systemów klimatyzacji w ramach
wytypowanych Oddziałów (w szczególności na których
hospitalizowane są osoby Starsze, Kobiety Ciężarne, Dzieci
etc).
13.08.2018 więcej
15.02.2017 Ruch Kontroli Wyborów - Ruchu Kontroli Władzy
petycja dotyczy nagrywania video posiedzeń, udostępniania
nagrań i wprowadzania elektronicznego systemu głosowania
15.02.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się